Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výstava „En Noir“ Břetislava Malého

Dne 14. listopadu 2019 se v římské galerii Curva Pura konalo slavnostní zahájení výstavy „En Noir“ českého umělce Břetislava Malého. Výstava byla otevřená pro veřejnost do 15. prosince.

Výstava en noir je otevřenou úvahou Břetislava Malého nad vztahy barev. Autor se v ní zamýšlí nad situací, kdy se barvy noří do tmy, nebo z ní naopak vystupují, a zkoumá tak mezní hranici našeho vidění a existencionální povahu zmíněných okamžiků.

Toto téma zkoumá pomocí malířské série obrazů, prací na papíře, ale i objektů. Barva, se zde tak ocitá v několika odlišných situacích. Barva je zde možné vnímat pouze jako materiál, nebo naopak jako efemérní proměnlivý dojem. Divák je tak nucen si klást nejen zmíněnou otázku o vzniku nebo zániku barev, ale také jakou materiální povahu má svět okolo něj i on sám a jakou roli v tom všem hraje jedinečnost chvíle a prožitku.