Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.7.2020 18:00 - 19:00

A Virtual Visit of Adolf Loos' Interiors of the Bauer Chateau

Virtuální prohlídka iteriérů Bauerova zámečku v Brně. Prohlídka je součástí projektu Českých center k výročí 150 let od narození Adolfa Loose.

Virtuální prohlídku interiérů Bauerova zámečku povede Lenka Štěpánková, architektka brněnského výstaviště.

Interiéry zámku, které byly postaveny na počátku 19. století, byly v roce 1925 přestavěny Adolfem Loosem. Loosův koncept interiéru odhaluje charakteristický purismus a jednoduchost, ale i vliv klasicismu a pohřebních motivů empírového stylu, jehož neoddělitelným aspektem je široká škála vzácných materiálů. V původním interiéru se nachází tmavě zelená mramorová obložení se zabudovanými zrcadly a štukovým okrajem s vyobrazením pod stropem.

Adolf Loos (Brno 1870 – Kalksburg, Vídeň 1933)

Tento český architekt byl zastáncem eklekticismu a především secese, obnovy architektury, která zahrnovala vzdání se jakéhokoli nadbytečného formalismu. Jeho architektura postrádala jakoukoli ozdobnou nadstavbu: forma musela co nejpříměji reagovat na potřeby a očekávání člověka. V tomto smyslu byla postava Loose rozhodující pro konfiguraci nového vědomí moderní architektury.

 

Foto: Jiří Jílek

 

Místo konání:
Datum:

23.7.2020 18:00 - 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala