Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.4.2020 19:00

Divadlo Ponec | Genereace X

Sociologický happening v podání Martina Buchtíka a taneční sólo Michala Záhory pro Helenu Arenbergerovou vyjadřující pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch. 40 let od narození, 30 let od převratu.

Reflexe vlastního života na pozadí velké společenské změny. Dílo vychází z životní zkušenosti a světonázoru 21 významných osobností narozených v letech 1979/80, které se v české společnosti úspěšně profilují v nejrůznějších oborech jako umění, věda a politika.

Organizováno ve spolupráci s Mall.tv.

 

Místo konání:
@CentroCecoRoma
Datum:

23.4.2020 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala