Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.8.2020 - 16.8.2020

The Best of FAMU_Department of Animated Film for Czech Centres

Česká centra ve spolupráci s vybranými vysokými školami a filmovými festivaly uvádějí speciální program pásem animovaných filmů, jimiž vzdávají hold současné české animaci, která vždy patřila a dodnes patří k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie.

Katedra animované tvorby (KAT) vychází ze základního estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Základem tvorby studentů je krátký animovaný film, který je svébytným uměleckým filmovým formátem a zároveň východiskem pro jiné druhy a formy animace. Studenti jsou vedeni k tomu, aby jejich filmy byly sdělné a komunikovaly s divákem. Důraz je kladen na animační ztvárnění i na estetickou hodnotu prací. Studium na KAT zahrnuje technické i teoretické aspekty tvorby. 

Cílem KAT je vzdělávání režisérů animovaného filmu, kteří mají svoji uměleckou vizi a nepostrádají dovednosti k tvorbě filmu.  

Příští rok oslaví KAT 30 let své existence. Předvádíme Vám výběr prací studentů, kteří velmi často pokračují v práci v oboru animace, kde spojují své současné vidění světa s praktickými dovednostmi, které se naučili ve škole. Tato selekce zároveň ukazuje energii a přístup studentů z KAT.

Animace je život! Animace je radost! VIVA LA ANIMAZIONE! 

Online filmy najdete na: vimeo.com/famu 

 

Místo konání:
Datum:

Od: 7.8.2020
Do: 16.8.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala