Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.7.2020 - 19.7.2020

The Best of UMPRUM for Czech Centres (dafilms)

Česká centra ve spolupráci s vybranými vysokými školami a filmovými festivaly uvádějí speciální program pásem animovaných filmů, jimiž vzdávají hold současné české animaci, která vždy patřila a dodnes patří k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie.

Filmy můžete po bezplatné registraci na Dafilms zhlédnout zde.

Projekce filmů se uskuteční on-line prostřednictvím platformy Dafilms, která má mezinárodní dosah a renomé. Filmy budou opatřeny anglickými titulky, pokud nejsou jazykově bezbariérové.

Ateliér Filmové a TV grafiky UMPRUM

Ateliér existuje již od roku 1951. Byl založen jako ateliér pro budoucí výtvarníky animovaného filmu a jeho absolventi měli možnost uplatnit se ve studiích Krátkého filmu Praha (Studio Bratři v triku a Studio Jiřího Trnky)jako výtvarníci, režiséři nebo animátoři.

Ateliér Filmové a TV grafiky je nejstarším ateliérem animovaného filmu u nás. Profil absolventa a studenta je odlišný́ od ostatních podobně zaměřených ateliérů v republice svou silnou výtvarnou a grafickou podstatou.

Studenti ateliéru představují multioborové tvůrce, kteří mají přehled o současném dění na poli grafického designu, ilustrace i filmu a animace.

 

Best of UMPRUM (59 min)

 

Frootz
Rozálie Kirschová (00:28)
Nic než ovoce.

 

Otesánek
Linda Retterová (05:26)
Po „sněd sem mámu, sněd sem tátu“ se loutka Otesánek vydává na kus žvýkačky do světa. Vydrží město nápor této drzosti?

 

Bazén
Marie Urbánková (3:44)
Nerudná pokladní důrazně varuje návštěvníky, že klíče ke skříňkám se musí opravdu vrátit a plachý plavec sní o velkolepém plaveckém výkonu.

 

Otřes
Josef Žárský (4:00)
Stará Eskymačka je závislá na sociálních sítích, což má fatální vliv na její schopnost získat jídlo. Film o zbraních a mobilních telefonech. Včetně praskajícího ledu.

 

Houbeles
Kateřina Hubená (02:18)
Krátký film o strachu a očekávání, že najdeme něco, co je někdy hned vedle nás.

 

Zahrada
Julie Lupačová, Linda Retterová (01:03)
Zahrada byla stvořena k uctění 100. výročí založení samostatného Československa a autorům se podařilo tuto stovku let zpracovat do jediné minuty.

 

Deep Dark Fears
Pavel Soukup (00:24 + 00:33)
Krátké spoty o strachu.

 

Black hole proxy
Matouš Vyhnánek (04:39)
Krátký film o osudu, víře a gravitaci, vytvořený jako pocta animaci a zvláštnímu humoru Terryho Gilliama.

 

Hypnagogia
Magdalena Kvasničková (04:58)
Animované zobrazení stavu polospánku těsně před usnutím. Různí lidé popisují, jak vidí stav mezi bděním a spánkem.

 

Štvanice
Michela Režová (11:33)
Tento animovaný dokument přináší zpět nádherné dny československého hokeje, ale také temné okamžiky z roku 1950.

 

Zvuk
Julie Lupačová (06:40)
Tato zvukem generovaná animace dává slyšitelnému světu působivou vizuální formu pohybujících se geometrických tvarů nebo hvězdné oblohy.

 

Revisted
Šimon Marek (04:11)
Hudební video rozdělené na dvě části, kdy každá prezentuje různý pohled na stejnou věc.

 

Sekec mazec
Karel Osoha (06:18)
Animovaná groteska z prostředí jednoho panelového domu. Během jednoho poledne bude dívka zasažena důsledky svého hněvu a životy několika obyvatel domu.

 

Místo konání:
Datum:

Od: 10.7.2020
Do: 19.7.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala