Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2020 - 8.10.2020

Young International Forum 2020

Projekt "Study in Prague" se zúčastní římského veletrhu vzdělání, jež se letos koná ve zcela virtuální podobě.

Study in Prague předstvaví ve dnesch 6. - 8. října italským studentům tři pražské vysoké školy: Karlovu univerzituČeskou zemědělskou univerzitu v Praze a České vysoké učení technické v Praze.

Young International Forum je kompasem pro všechny studenty, kteří stojí před důležitou volbou svého studijního oboru/ své profese. Mezinárodní veletrh je pojmut formou konferencí, workshopů a laboratoří. Je to místo setkání, konfrontace a debaty o vzdělání, mobilitě, výzkumu, inovaci, podnikání a zaměstnanosti.

Konference, přednášky, laboratoře, workshopy a rozhovory jsou stěžejní body veletrhu, jež má za ůkol prohlubovat vědomosti, informace a motivaci. 

Jak se zúčastnithttp://www.younginternationalforum.com/cms/come-partecipare/  

Study in Prague

 Česká zemědělská univerzita v Praze 

Místo konání:

Datum:

Od: 6.10.2020
Do: 8.10.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala