Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2019 19:00 - 20:00

Carlsbad-Roma-Goethe

Milan Augustin uvádí jedinečným způsobem vztah Goeheho ke Karlovým Varům, odkud se tento génius novodobých dějin vydává v roce v roce 1786 na svoji slavnou "Italskou cestu".

Karlovy Vary a Řím tvoří dva pomyslné konce mostu, po němž Goethe kráčel celý život. Italský pobyt urychlil zrání umělce i přírodopisce, zatímco Čechy – a zde především Karlovy Vary – mu téměř 40 let poskytovaly bohaté možnosti realizace jeho zájmů a hrály v jeho životě zásadní roli. Aktivně se tu věnoval jak literární tvorbě, tak svým četným přírodovědným zájmům, jejichž výsledky udivují dodnes. Goethe navštívil Karlovy Vary v letech 1785–1823 celkem třináctkrát a prohlásil, že jsou pouze tři místa na světě, kde by chtěl žít – Weimar, Karlovy Vary a Řím.  

Vdyť přeci „Goethe a Řím“ – to je stejné jako „Goethe a Karlovy Vary“!

 

Milan Augustin (1960, Karlovy Vary) – historik a archivář. Dlouhodobě se zabývá českými dějinami, česko-německými vztahy a regionálními dějinami Karlovarska. Publikoval na tato témata řadu studií. V současné době působí jako ředitel Státního okresního archivu Karlovy Vary.

 

 

Místo konání:

Casa di Goethe, Via del Corso 18 I - 00186 Roma

Datum:

26.9.2019 19:00 - 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala