La Boemia contro l'Austria-Ungheria (1917). Svoboda Čechoslováků a Itálie - Edvard Beneš

S předmluvou Andrea Torre, člen italské poslanecké sněmovny. S dvěma mapami v příloze, Nakladatelství “Ausonia,, – Řím, 1917 Revize a doslov Francesco Leoncini, Nakladatelství Editrice Storica – ISTRIT (Ústav dějin italského národního obrození), Treviso, 2020, počet stran 168, Euro 15 Distribuce: Editoriale Programma a [email protected]

Jedna z nejvýznamnějších osobností evropské politiky první poloviny dvacátého století, protagonista, spolu s neo-mazziniani, Kongresu utlačovaných národností Rakousko-Uherska v dubnu 1918 v Římě, je Edvard Beneš, jež nadále zůstává v italské historiografii bez velkého povšimnutí.

Spisovatel a novinář Giuseppe Antonio Borgese jej definoval jako „prozíravého entusiastu“. Jeho intenzivní diplomatická práce během první světové války a následně ve 20. a 30. letech, jako ministr Zahraničních věcí Československé republiky, napomohla nejen ke vzniku nového Státu, ale i k budování rovnováhy na mezinárodním poli a systému kolektivní bezpečnosti. 

Pouze Hitlerova násilná rozpínavost a fatální ústup západních mocností nakonec zničili jeho Zemi a s ní i celý posthabsburský řád.

Tento svazek sleduje některé hlavní dějové linie historie Čechů a Slováků a odsuzuje nelehkou situaci, do níž byli postaveni rakouskými a maďarskými úřady během první světové války. 

Především však obsahuje návrh strategického spojenectví s Itálií, které může jít za rámec válečných událostí a do středu pozornosti umístit společné hospodářské a obchodní zájmy. Zejména zdůrazňuje potřebu zapojit do projektu jižní Slovany, aby se zabránilo obnovení rakousko-německého pronikání na Jadran.

Přesně to se stalo ve čtyřicátých letech po vytvoření osy Řím - Berlín a společné agresi proti Jugoslávii.

V roce 1935, nastupuje po svém učiteli a mentorovi Tomáši G. Masarykovi do role prezidenta republiky. Beneš se ocitá ve středu, mezi dvěma epochálními krizemi, rokem 1938, začátkem druhé světové války a rokem 1948, kdy převzetí moci komunisty označilo definitivní roztržení antifašistického spojenectví mezi západními demokraciemi a Sovětským svazem.Francesco Leoncini je přední italský historik, zabývající se česko-slovenských dějinami, a tlumočník politicko-sociální reality střední Evropy.

Od roku 1971 do roku 2011 přednášel na univerzitě Ca’ Foscari v Benátkách.

Mohlo by vás zajímat

18. 1. Články
Photo by Magnum Photos

Fotograf Josef Koudelka

Josef Koudelka, narozený na Moravě, své první fotografie vyfotil v 50. letech jako student. Přibližně ve stejné době,...

17. 12. Články
Photo by festival Quartieri di vita

"QUARTIERI DI VITA." DOBÝVAJÍ EVROPU!

Festival sociálního divadla, pod vedením ředitele Ruggera Cappuccio, s podporou regionu Kampánie a nadace Campania de...

7. 12. Články
Photo by Bontonfilm

Nejlepší celovečerní film RIFF 2020 je „Havel“ od Slávka Horáka.

Film "Havel" režiséra Slávka Horáka získal hlavní cenu římského festivalu Rome Independent Film Festival 2020.